Rekrutacja do 5-godzinnego oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Czarnej informuje, że w naszej placówce będzie organizowany pięciogodzinny oddział przedszkolny bez możliwości uczęszczania do świetlicy szkolnej dla dzieci 6-letnich.

Zapisy rozpoczynają się z dniem 18 lutego 2021roku.

Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są do przesłania scanem na adres e-mail: sekretariat@spczarna.wolomin.org lub wrzucenie do „pudełka” przygotowanego za drzwiami wejściowymi szkoły
w wyznaczonym terminie dokumentów:

  1. kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (wzór zgłoszenia dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja
    lub w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły),
  2. metrykę urodzenia dziecka (kopia),
  3. dokumenty muszą być podpisane przez obojga rodziców/obojga opiekunów.

Szkoła może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku wolnych miejsc.


Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej:

Czarna – ulice :

Boryny, Chabrowa, Czarnieckiego, Dobra, Jaspisowa, Kochanowskiego, Mostowa, Nauczycielska, Plażowa, Podgórska, Radzymińska, Witosa.

Helenów – ulice:

100 – lecia, Boryny, Witosa,

Wołomin – ulice:

Akacjowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Łąkowa, Różana, Szkolna, Willowa, Jesionowa, Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, Radzymińska, Annopol, Gościniec, Skośna, Kochanowskiego.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA Z OBWODU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021

Zarzadzenie_17-2021_skan

Zarzadzenie_18-2021_skan