RADA RODZICÓW

 Rok szkolny 2023/2024

Numer rachunku: 40 1020 1042 0000 8802 0283 0610

Przewodnicząca Katarzyna Jarzębska

z- ca przewodniczącej –  Ewa Mazurek