Projekty edukacyjne/innowacje

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 bierze udział w innowacji pedagogicznej wspierającej
rozwój czytelnictwa w klasach I-III pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.
Celem innowacji pedagogicznej jest rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego
słuchania.
Innowacja składa się z trzech modułów

  1. Podróże małe i duże,
  2. Naukowy zawrót głowy,
  3. Na ratunek

Pierwszoklasiści pod opieką pani Doroty Czajkowskiej oraz pani Magdaleny Żmudy-
Gawron przeczytali lekturę Adama Bahdaja „Pilot i ja”. Następnie uczniowie przystąpili do
realizacji zadań niezbędnych do zaliczenia pierwszego modułu.
Klasa 1 otrzymała certyfikat potwierdzający realizację 1 etapu innowacji pedagogicznej.

Klasa pierwsza bierze udział w ogólnopolskiej akcji „ Dzieci uczą rodziców”. W ramach comiesięcznych lekcji uczniowie dowiadują się wielu ciekawostek związanych z  bezpieczeństwem, tradycjami, symbolami narodowymi, ekologią. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wzięli udział w trzech lekcjach, a zdobytą wiedzę przekazali rodzicom w domu. Klasa 1 otrzymała potwierdzenia ze wszystkich zrealizowanych lekcji. Czekamy na następną lekcje i kolejne wyzwania.

Opiekunowie akcji: Dorota Czajkowska Magdalena Żmuda- Gawron

Klasa 2b już drugi rok uczestniczy w autorskim programie edukacyjnym „Warsztaty małego architekta”. Jest on nową oryginalną formą edukacji uczniów. Celem programu jest wprowadzania uczniów w świat kultury i sztuki poprzez kontakt z architekturą. W ramach zajęć odbywają się spotkania z dr inż. arch. Robertem Łucką wykładowcą Politechniki Bydgoskiej. Uczniowie poznają elementarne pojęcia związane z architekturą, uczą się obserwacji dalszej i bliższej przestrzeni, poznają ciekawe obiekty architektury polskiej i światowej.

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 bierze udział w  projekcie edukacyjnym „Emocja” kształtującym prawidłowe postawy społeczne wśród dzieci w wieku szkolnym.

Celem projektu jest aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób oraz  wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Projekt składa się z pięciu modułów:

  1. Kraina Kreatywności
  2. Kraina Wyobraźni
  3. Kraina Mocy Słów
  4. Kraina Empatii
  5. Kraina Odwagi.

Uczniowie wykonali z ogromnym zaangażowaniem zadania zawarte w dwóch modułach, z niecierpliwością czekają na kolejne.

Opiekunowie: Magdalena Żmuda-Gawron Dorota Czajkowska

W roku szkoln 2021/2022 klasa 3b bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Europa i ja”. Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom w wieku szkolnym  wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.  Poprzez udział w Projekcie dzieci zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają  zainteresowania dotyczące Europy, promują swoją szkolną placówkę oraz nawiązują współpracę z innymi szkołami.

Uczestnicy projektu w każdym miesiącu wykonują zadanie mające na celu przybliżyć im tradycję, kulturę, atrakcję i historię wybranego  państwa.  Do tej pory  uczniowie  z ogromnym zaangażowaniem wykonali już 4 zadania  i w gotowości czekają na kolejne.

Opiekun: Ewelina Milczarek