Kalendarium

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.p.TerminZadanie
 1.01.09. 2021 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
 2.01.09.2021 r. 
02.09.2021 r.
26.10.2021 r.     
14.12.2021 r.
25.01.2022 r.      29.03.2022 r.
17.05.2022 r.
Zebranie z rodzicami
 3.08.10.2021 r.Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej
 4.14.10.2021 r.Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dyd. art. 74 Karty Nauczyciela)
5. 01.11.2021 r.Wszystkich Świętych
 6.11.11.2021 r.Narodowe Święto Niepodległości
 7.17.12.2021 r.Wigilia klasowa
 8.23.12 – 03.01.2021 r.Zimowa przerwa świąteczna
 9.24.01.2021 r.Posiedzenie rady śródrocznej
10.12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyżur) na podstawie § 5 ust.1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
 11.25.01.2021 r.Rozpoczęcie nowego półrocza
 12.31.01 – 13.02.2022 r.Ferie zimowe
 13.14.04 – 19.04.2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna
 14.24, 25, 26.05.2022 r.Egzaminy klas ósmych szkoły podstawowej- dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej
 15.20.06.2022 r.Posiedzenie rady klasyfikacyjnej
 16. 24.06.2022 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022