Informacja o ubezpieczeniu

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców uprzejmie informuje, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Aby usprawnić dokonywanie opłat zachęcamy do elektronicznego ubezpieczania dzieci. W tym celu należy pobrać deklarację ze strony internetowej szkoły lub dziennika elektronicznego, wysłać go na wskazany adres mailowy maciej.wierzba@kfmwr.pl. Wtedy otrzymacie Państwo wiadomość zwrotną z numerem konta, na które należy dokonać zapłaty. Gdyby jednak zdecydowali się Państwo na opłacenie w sekretariacie szkolnym, bardzo prosimy o posiadanie przy sobie równej kwoty wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia należy dokonać w terminie do 30 września 2020r.