Niezwykły kiermasz

Działając zgodnie z założeniami GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego), uczniowie oraz rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej wraz ze Szkolnym
Kołem Caritas zorganizowali kiermasz charytatywny na terenie szkoły.
Był to niezwykły kiermasz, gdyż uczniowie wraz ze swoimi rodzicami przygotowali
ozdoby z materiałów, opakowań i odpadów bio, które zwykle trafiają do kosza. Jednak,
nie tym razem! Plastikowe butelki, słoiki, kawałki drewna, plastikowe nakrętki, papier, skrawki
materiałów, kredki, liście i orzechy, czy metalowe puszki, otrzymały drugie życie. Społeczność szkolna
stworzyła z nich oryginalne ozdoby, takie jak lampiony, wianuszki, organizery, świeczniki, lampki nocne
czy zakładki do książek.

Dzięki tej inicjatywie, udało nam się zastosować działania zgodne z GOZ:
-zachęcić do ograniczania wytwarzania odpadów;
-zachęcić do kupowania rzeczy oryginalnych, handmade;
-odnawiać, naprawiać, ponownie wykorzystywać produkty;
-zwiększyć świadomość ekologiczną.

Co więcej, każdy produkt musiał zawierać etykietę z informacjami w języku angielskim. Poprzez
wprowadzanie zadań międzyprzedmiotowych na lekcjach pokazujemy uczniom, jak różne dziedziny łączą
się ze sobą oraz jak korzystać z powiązań między nimi w życiu codziennym. Uczniowie określili z czego
stworzony został dany przedmiot, do czego jest przeznaczony, jak bezpiecznie go użytkować, jak czyścić
i jak go konserwować. Wszystko w języku angielskim.

To nie koniec pozytywów. We współpracy i za zgodą Rady Rodziców, zgromadzone środki zostaną
przekazane na cel charytatywny- wsparcie osoby ciężko chorującej.

Podsumowując, organizowane przez społeczność szkolną przedsięwzięcie miało na celu podniesienie
świadomości ekologicznej, wprowadzanie zasady interdyscyplinarności oraz kształtowanie empatii i
otwartości na drugiego człowieka. Z pewnością, przedstawione działania niosą ze sobą wiele korzyści.
Niezwykły kiermasz charytatywny w Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej został
zgłoszony do konkursu: “Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym
Ekocyrkularni” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.