Rada Pedagogiczna

W roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Szkoły Teresa Kowalczyk

pełni dyżur dyrektorski w każdy wtorek w godz. 14:00 – 15:00.
W tym czasie dyrektor jest do Państwa i uczniów dyspozycji.

Wicedyrektor Dorota Czajkowska

pełni dyżur w każdą środę w godz. 14.30 – 15.30

Jednocześnie informuję, że ze względu na obowiązki służbowe, dyżury mogą zostać  przełożony na inny termin.