Aktualności

„Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”

Gmina Wołomin realizuje projekt pn. „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost epotencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego celem jest zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. W ramach projektu 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin otrzyma monitory interaktywne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy. Wartość projektu wynosi: 484 815,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej aż 384 816,00 zł.