Szkoła

Młodzi ekolodzy!

Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej  wzięli aktywny udział w akcji selektywnej zbiórki zużytych baterii i elektroodpadów.

Organizatorami akcji były Zielone Klasy – 1a, 3a, 7.

Celem akcji było uświadomienie konieczności prawidłowej segregacji baterii, wrzucania ich do specjalnie oznakowanych pojemników, promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Na wszystkich młodych ekologów, którzy wzięli udział w akcji czekały słodkie upominki.

Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać również substancje, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! Dlatego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

Młodzi ekolodzy pokazali, że dobro naszej planety nie jest im obojętne i potrafią działać na rzecz jej ochrony. Brawo!!! To była piękna akcja dla Ziemi!!!

Codzienna troska o Ziemię jest najlepszym dowodem miłości do naszej Planety.

Koordynatorzy:

Iwona Orych

Agata Gałązka

Katarzyna Kostrzewa