Szkoła

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

W ramach obchodów Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, Pani Dyrektor Teresa Kowalczyk oraz Pani Magdalena Waszczuk 11 maja 2023r., uczestniczyły w konferencji: “Rowerowe prawo jazdy – moje bezpieczeństwo w ruchu drogowym“, która dobyła się  w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach.

16 maja w Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej odbył się apel. Omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zorganizowano dwa konkursy, w których udział wziąć mogli wszyscy uczniowie szkoły.

Pierwszy konkurs polegał na tym, aby przebrać się w taki sposób, aby być widocznym na drodze. Nagrodzonych zostało 6 osób, które wykazały się największą kreatywnością.

Drugi konkurs polegał na wymyśleniu rymowanki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zaprezentowanie jej na apelu szkolnym. Z uwagą wysłuchaliśmy twórczości dzieci i będziemy stosować się do wskazówek. W tym konkursie również nagrodzono 6 osób.

Zapraszamy do fotorelacji.