Szkoła

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24

Szanowni Rodzice,
zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 rozpoczęły się 1 czerwca 2023 roku i trwać będą do 21 sierpnia 2023 roku.

Wnioski można osobiście dostarczyć do szkoły (sekretariat), zostawić
w skrzynce pocztowej lub przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@spczarna.wolomin.org

Przed zapisaniem dziecka do świetlicy prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem świetlicy. Przypominamy, że podstawową funkcją świetlicy jest opieka nad uczniami podczas pracy ich rodziców, godziny pobytu dziecka w świetlicy powinny być tożsame z czasem, w którym opieki nie może sprawować rodzic/opiekun ze względów zawodowych. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących. 

Do zobaczenia!