Szkoła

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Aby uczcić w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej, 12 października, została zorganizowana akademia. Uroczystość rozpoczęła się wspaniałym pokazem tanecznym uczennic klas piątych. Po zabraniu głosu przez naszą Panią dyrektor Teresę Kowalczyk, nastąpiło wręczenie nagród za udział w licznych konkursach. Na koniec swoje talenty zaprezentowały Julia Orłowska oraz Laura Orłowska.

Cała uroczystość została zorganizowana pod okiem Pani Karoliny Szemraj