Aktualności

PoMocne Kino.

PoMocne Kino.

   24 listopada 2023 r. godz. 18:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
oraz Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie serdecznie zapraszają do kina
Helios przy ul. Geodetów 2 w Wołominie na bezpłatną projekcję filmu
“Chłopi” w reżyserii Hugh Welchman i Doroty Kobieli.

Po seansie odbędzie
się spotkanie ze specjalistą poświęcone tematyce przeciwdziałania
przemocy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu “PoMocne Kino”,
finansowanego z Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
Zapraszamy serdecznie.

Z poważaniem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie