Aktualności

PoMocne Kino

15 grudnia 2023 r. godz. 18:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
oraz Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie serdecznie zapraszają do kina
Helios przy ul. Geodetów 2 w Wołominie na bezpłatną projekcję filmu
“Nasze magiczne Encanto”, którego reżyserami są Byron Howard i Jared
Rush. W ramach seansu odbędzie się również spotkanie ze specjalistą
poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy. Zadanie jest realizowane
w ramach projektu “PoMocne Kino”, finansowanego z Programu Osłonowego
“Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
Zapraszamy serdecznie.