Szkoła

Bezpieczne ferie.

  Przed feriami zimowymi uczniowie klasy 3 b przygotowali apel zachęcający do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wypoczynku zimowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienie urozmaicone tańcem, zimowymi piosenkami i scenkami. 
 
Katarzyna Wardak