Aktualności

PATRONI ROKU 2021

Sejm RP przyjął uchwałę ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Rok 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

STANISŁAW LEM – 100. rocznica urodzin (1921 – 2006)

Pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień  ważnych dla kultury. Jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu.

CYPRIAN KAMIL NORWID – 200. rocznica urodzin (1821 – 1883)

Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem i myślicielem, a także artystą sztuk pięknych. Twórczość Norwida, nierozumiana przez mu współczesnych, została odkryta na nowo dopiero w XX w.  Poeta odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości  jego frazy, jak ta: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI100. rocznica urodzin poety (1921-1944) Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, otrzymał również Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. 

 TADEUSZ RÓŻEWICZ – 100. rocznica urodzin (1921 -2014)

Poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.  Zmienił polską poezję i nadał jej nową formę. Głęboko związał się z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny i Holocaustu stworzył nowy język poezji.  Był pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka.

STEFAN WYSZYŃSKI (1901-1981)  – 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.

Prymas Tysiąclecia był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu.

2021 będzie też Rokiem Konstytucji 3 Maja i czasem refleksji nad jej dziedzictwem współcześnie. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. W tym roku przypada 230. rocznica tej ważnej daty.