Aktualności

Nauka zdalna

Od 22 marca do 9 kwietnia nauka zdalna obowiązuje wszystkich uczniów naszej szkoły,
również klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.

Konsultacje stacjonarne w szkole nauczycielami przedmiotów i specjalistami
mogą odbywać się jedynie dla uczniów klasy 8.