Szkoła

NABÓR DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

NABÓR DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

DLA KLAS I

Aby dziecko zostało przyjęte do świetlicy, rodzic musi złożyć wniosek oraz dołączyć do niego potwierdzenia zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów

Komplety dokumentów można składać

do

12 lipca 2024 r. do sekretariatu

    Przypominamy, że podstawową funkcją świetlicy jest opieka nad uczniami podczas pracy ich rodziców, godziny pobytu dziecka w świetlicy powinny być tożsame z czasem, w którym opieki nie może sprawować rodzic/opiekun ze względów zawodowych. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących.