Aktualności

Nauka hybrydowa w klasach I-III szkół podstawowych
w województwie mazowieckim 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2021r. na terenie województwa mazowieckiego, w klasach I-III szkół podstawowych zostanie wprowadzona nauka hybrydowa.

Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Warszawie w naszej szkole zajęcia będą odbywały się wg następującego harmonogramu:

w dniach 26-30 kwietnia

Uczniowie klas IB, II B, III B będą mieć zajęcia w budynku szkoły (klasa IB- sala nr 1n, klasa IIB- sala nr 4n, klasa IIIB- sala nr 5s);

Uczniowie klas I A, II A, III A będą mieć lekcje zdalnie na platformie Teams, tak jak dotychczas;

Obiady będą wydawane na dotychczasowych zasadach tzn. dzieci uczęszczające na zajęcia stacjonarnie jedzą w szkole, a dla dzieci mających lekcje zdalnie rodzice mogą odbierać posiłki na wynos.

Dzieciom zapisanym na świetlicę szkoła zapewnia opiekę.

Zajęcia z pedagogami, psychologiem i logopedą odbywają się na terenie szkoły według powyższego harmonogramu.

Pozaszkolne zajęcia dodatkowe (język angielski, karate, akrobatyka) będą prowadzone bez zmian, z zaznaczeniem, że uczniowie przychodzą na zajęcia z domu.

Rodzice uczniów klas I-III zobowiązani są wypełniać oświadczenie (znajdujące się
w dzienniku elektronicznym w plikach szkoły) każdego dnia i okazać przed wejściem dziecka do szkoły.
Druki będą też znajdowały się przy wejściu do szkoły.