Wydarzenia

Śniadanie daje moc!

8 listopada 2021r. klasa pierwsza pod opieką pań Doroty Czajkowskiej i Magdaleny Żmudy-Gawron
wzięła udział w akcji „Śniadanie daje moc”, podczas której najmłodsi wspierani przez dorosłych
przygotowali i zjedli wspólne śniadanie w klasie.
Klasa 1 wysłuchała prelekcji na temat zdrowego stylu życia. W ten sposób dzieci poznały 12 zasadach
zdrowego odżywiania się opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka. Dzięki tej akcji
pierwszoklasiści dowiedzieli się również o bardzo ważnej roli śniadania, które daje siłę do nauki i
zabawy.