Stołówka

Informacja dotycząca opłaty za obiady w szkole.

Sól i Pieprz Edyta Grabowska

Informacja dotycząca opłaty za obiady w szkole.

  1. Za obiady płacimy dokonując wpłaty na rachunek bankowy:
    26 1020 1042 0000 8602 0510 4155
  2. Odbiorca Grabowska Edyta
  3. Opłata za obiady za wrzesień 2022r wynosi:

20dni x 10,50zł=210zł

  1. Opłatę wnosimy do każdego piątego roboczego dnia miesiąca.
  2. W tytule proszę podać:

-nazwisko i imię dziecka (dzieci)

-uczeń klasy

-opłata za obiady za miesiąc.

6.Nieobecności odejmujemy w następnym miesiącu.

Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać najpóźniej w tym samym dniu do godz. 8.00 SMS pod numerem 512 606 708

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.

W przypadku rezygnacji z obiadów od następnego miesiąca, fakt ten należy zgłosić pisemnie w szkole do 20 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta
z obiadów.