Aktualności

„Bezpieczna szkoła krokodylka Tirka”.

15 września 2022r. najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zdalnej, interaktywnej lekcji przygotowanej
przez Inspektorat Transportu Drogowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna szkoła krokodyla
Tirka”.
Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omówił przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych. Tematyka spotkania obejmowała m.in.:
zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,
bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),
konieczności noszenia elementów odblaskowych,
identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.