Szkoła

Europejski Dzień Języków Obcych

We wtorek, 27 września obchodziliśmy w szkole EDJO.
Tegoroczna zabawa rozgrywała się w salach lekcyjnych, wzorem przedsięwzięcia zorganizowanego przez
Panią Agnieszkę Bugaj, polegającego na zaprezentowaniu młodszym klasom wybranych lektur.
Każda klasa 4-8 miała za zadanie udekorowanie swojej sali w klimacie danej narodowości, naukę
piosenki i wybranych zwrotów w obcym języku oraz przebranie się tego dnia za reprezentanta danego
kraju. Każda klasa przygotowała również poczęstunek, z którego środki zostały przekazane na cel
charytatywny, wsparcie w leczeniu chłopca z pobliskiej miejscowości.
Klasy 1-3 wyruszyły w podróż po Europie, goszcząc w salach lekcyjnych i podziwiając prezentacje
starszych kolegów.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i dobrą zabawę!
Podziękowania kierujemy także dla nauczycieli, którzy wspierali swoje klasy.

Koordynatorzy EDJO w naszej szkole:
Marta Zasłona- Kotnowska
Magdalena Waszczuk
Karolina Szemraj
Monika Sala
Jolanta Bańka
Rafał Jurewicz