Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2022 r. to wyjątkowa data dla uczniów klas pierwszych. Tego dnia w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania. Na początku pani Agata Gałązka, wychowawczyni kl. I a, przywitała przybyłych gości. Następnie uczniowie przedstawili przygotowany program artystyczny, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Przedstawienie uświetniła postać patrona szkoły generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W kolejnej części uroczystości wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy i szkolny. Najważniejszym punktem świętowania było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonał zastępca burmistrza Wołomina – pan Marek Jurek. Symbolicznym gestem, dotknięcia ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem, włączono pierwszaków w poczet uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia nauczycielki wręczyły swoim wychowankom dyplomy pasowania na ucznia. Następnie wychowawczyni kl. I b pani Małgorzata Klimkiewicz życzyła wszystkim dzieciom sukcesów i zapewniła, że zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich wychowawców. Zwróciła się również do rodziców, podkreślając ich wyjątkową rolę w życiu dzieci. Na zakończenie swoje słowa do uczniów i rodziców skierowała dyrektor szkoły pani Teresa Kowalczyk, następnie zaproszeni goście zastępca burmistrza Wołomina pan Marek Jurek i proboszcz parafii w Helenowie ksiądz Dariusz Rejmuza. Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na słodki poczęstunek i prezenty przygotowane przez rodziców.

Wychowawcy klas pierwszych