Uncategorized

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W tym tygodniu obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją przygotowaną dla Państwa.


Co to jest dysleksja?


Dysleksja rozwojowa jest to zespół zaburzeń występujących w procesie uczenia się, czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. U podstaw rozwoju dysleksji leży nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (zaburzenia pracy lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej m.in. za czytanie, pisanie, logikę i racjonalne myślenie), a także wpływ uwarunkowania genetycznego (dysleksja może być dziedziczna), dlatego występuje ona  niezależnie od stosowanych metod nauczania, inteligencji ucznia czy otoczenia społeczno–kulturowego. Warto  zaznaczyć, że dysleksja rozwija się już w okresie prenatalnym, np. z powodu nadużywania używek, leków, stresu i złego odżywiania w czasie ciąży lub na skutek komplikacji przy porodzie naturalnym.


Objawy – czyli na co należy zwrócić uwagę?

Rozpoznanie i diagnoza dysleksji możliwe jest dopiero u starszych dzieci, u których rozwija się w pełni umiejętność  czytania i pisania. Jednakże w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym można zaobserwować  pierwsze symptomy, które powinny zaniepokoić rodziców.

Są to:

Opóźniony i słaby rozwój mowy: trudności z wypowiedzeniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, piosenek, wierszyków, budowaniem wypowiedzi; trudności z podzieleniem wyrazu na głoski i sylaby ,mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo), niechęć do rysowania, układanek, zabaw ruchowych, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków, oburęczność: mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń prawo-lewo, nad-pod, pierwsze trudności w nauce czytania.


Jeżeli zauważacie Państwo niepokojące objawy zachęcamy do kontaktu z wychowawcą a następnie z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w Wołominie w celu zdiagnozowania ewentualnej dysleksji rozwojowej.


Szanowni Rodzice!

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli jednak chcecie, by Wasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, warto pamiętać o systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj właśnie na rodzicach, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w szkole i w domu jest bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami i wskazówkami, które się w nich znajdują. Pamiętajmy, że rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna, gdyż nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu…

Drodzy Uczniowie!

W swoich codziennych zmaganiach z dysleksją pamiętajcie o słowach Richarda Paula Evansa: „Zwykle, zanim życie wręczy nam swoje najwspanialsze prezenty, owija je starannie w największe przeciwności losu.” Nie sztuką jest nie mieć trudności, sztuką jest je pokonać…

Pracujcie systematycznie, małymi krokami osiągajcie wielkie sukcesy i pamiętajcie, że z dyslektyka też można zrobić olimpijczyka!!! Życzymy powodzenia

Pedagog szkolny Agata Gaj-Ziemska

Psycholog szkolny Marlena Jarząbek-Stachnik

Poradniki dla rodziców

http://domowa.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/dysleksja-poradnik.pdf

https://podstawowa.polaniec.eu/wp-content/uploads/2021/10/JESTEM_RODZICEM_DZIECKA_Z_DYSLEKSJA_OPERON.pdf

Pomysły na ćwiczenia każdego dnia tygodnia

https://www.ptd.edu.pl/Tydzie%C5%84%20z%20ruchem-%20kalendarz.pdf

Jak poprawić sprawność ręki

https://www.canva.com/design/DAE0mqQL2V4/ud3lw0iIjYxcFnfjQs-I_Q/view?utm_content=DAE0mqQL2V4&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourd