Wydarzenia

Ślubowanie klas pierwszych

08 października 2021 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak  zaprezentowali program artystyczny. Wspólnie ze starszymi uczniami wzięli udział w przedstawieniu, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Zaprezentowane utwory wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Teresa Kowalczyk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia – życząc samych sukcesów w karierze szkolnej.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza szkoła była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

Uroczystość przygotowały:

  • wychowawca klasy Dorota Czajkowska
  • nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne Magdalena Żmuda-Gawron